Uppdragsutbildningsträff i Kalmar 2019


I två dagar träffades verksamma inom uppdragsutbildning på universitet och högskolor från hela Sverige i Kalmar för årets nätverksträff.
Temat för var ekonomiska förutsättningar för uppdragsutbildning och nätverket hade en hearing med Ekonomistyrningsverket och gästades av advokaten Viveka Bonde.

Under dag två fortsatte programmet med information om nationella projekt inom området och med samtal i grupper om bland annat ekonomi, begrepp, organisation, och marknadsföring.

Vi tackar Linnéuniversitetet för ett utmärkt arrangemang, trevliga dagar och ser fram mot nästa träff i nätverket!

Material
Vivekas Bonde presentation: Ekonomiska förutsättningar i uppdragsutbildning

Mobilitet i samverkan

Sammanfattning av nätverksträffen

Dokumentation gruppsamtal