Uppdragsutbildningsträff i Malmö 9-10 mars 2020

Drygt 70 intresserade träffades under ett lunch-till-lunch-möte på Malmö universitet för att lyssna på olika presentationer och diskutera uppdragsutbildningens insatser under samlingsrubriken ”Det livslånga lärandet”.

UKÄ:s GD Anders Söderholm inledde med att presentera sitt och sin myndighets uppdrag i frågan kring ”Det livslånga lärandet”. Han fick snabbt igång de närvarande till en livlig diskussion kring frågan och funderingar om vi gör tillräckligt. Söderholm presenterade även UKÄ:s arbete med kvalitetsfrågor och universitetens arbete, studentens rättigheter och deras arbete och ansvar kring den officiella statistiken och chefsutveckling. Dessa tankar och funderingar följde med under dagarna.

Hur arbetar vi? Efter UKÄ kom representanter från tre olika lärosäten som presenterade hur man valt att organisera uppdragsverksamheten. Det var Lar Palm från Lunds universitet, Sabrina Thelander från Linköpings universitet och Anna-Lena Månsson från Malmö universitets RUC. Man beskrev hur man byggt upp verksamheten och vad man stod inför i form av utmaningar och annat. Många tankar och funderingar väcktes i publiken och hade behövt mer tid än vad som fick rum i programmet.

Programpunkten ”Marknadsföring och uppdragsutbildning”, med Pernilla Tingvall och Tina Bäckström från Luleå Tekniska Universitet, väckte många nyfikna frågor. Pernilla och Tina tryckte bl.a. på vikten av att arbeta både internt och externt och framhöll framgångsfaktorerna synas, informera, kommunicera, synliggöra och samverka.

Dag två inleddes med två parallella pass: "Skriva avtal: Avtalsformalia" med juristen Karin Engström respektive ”Olika Pedagogiska modeller för uppdragsutbildning” med Mikael Rundberg, Oscar Hemer och Anders Hog Hansen från ComDev vid Malmö universitet. De senare presenterade hur de arbetat fram sin modell för bl.a. distansarbete.

Som avslutning berättade Monika Hattinger, Högskolan Väst och Erica Byström, Linköpings universitet, om det Vinnovafinansierade K3-projektet LUPP där man tagit fram goda exempel kring och med uppdragsutbildning. Målet med projektet är att underlätta för uppdragsutbildningen, korta ledtiderna, analysera behov, minska bemanningsproblem, nyttja högskolans resurser och öka uppdragsutbildningen. (Mer information om LUPP och övriga K3-projekt finns på www.k3-projekten.se).