SPETS

Strategiska Partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan


Bakgrund och syfte

Allt fler lärosäten väljer att ingå långsiktiga strategiska partnerskap med aktörer utanför högskolesektorn. Sådana partnerskap är ömsesidigt värdeskapande och stödjer lärosätenas visioner. Samtidigt har de potential att starkt bidra till lärosätenas differentiering och attraktionskraft, vilket också ökar Sveriges internationella konkurrenskraft inom forskning och utbildning.
Projektet SPETS (Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan) syftar till att vidareutveckla metoder och kunskap om att arbeta med långsiktiga partnerskap med organisationer utanför akademin. Linnéuniversitetet leder detta omfattande nationella utvecklingsarbete, där 16 lärosäten av olika karaktär och storlek medverkar.
 

Medverkande lärosäten

Blekinge tekniska högskola, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Kristianstad, Karolinska Institutet, Karlstads universitet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö universitet, Sophiahemmet högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola och Umeå universitet.

Kontaktperson vid projektledande lärosäte: Ola Dagbro, ola.dagbro(at)lnu.se