K3-projekten

K3-projekten är samlingsnamnet för 18 projekt inom ramen för utlysningen ”Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet”. Gemensamt stärker projekten kapacitet och kvalitet inom svensk högskolesamverkan, från individnivå till systemnivå, och från initiering till genomslag.

Satsningen på de 18 projekten finansierades av Vinnova och resultaten från de olika projekten finns nu samlade på en webbsida. Resultaten är som en verktygslåda för högskolesektorn – en one-stop-shop för alla som söker inspiration, modeller eller ”best practice” för värdeskapande samverkan.

K3-projektens verktyg spänner över en rad behovsområden:

  • Ökad relevans och arbetslivsanknytning i utbildningar
  • Bättre förutsättningar för livslångt lärande
  • Kvalitetsutvärdering i forskning och utbildning
  • Former för mer och effektivare samverkan för nyttiggörande
  • Förutsättningar för samverkan

Läs mer om K3-projekten och börja utforska den fantastiska verktygslåda som finns i resultaten från samtliga arton projekt.

Besök K3-projektens webbsida

Mer att läsa

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.