Digital träff om uppdragsutbildning

Digitalt

10.30-12.00

2024/05/02

Arbetar du med frågor som rör uppdragsutbildning på ditt lärosäte? På denna digitala träff möts vi och diskuterar frågor om uppdragsutbildning, delar erfarenheter och lär av varandra.

Datum: Torsdag den 2 maj
Tid: 10.30-12.00
Plats: Digitalt via Zoom

Träffen är en fortsättning på den nätverksträff UniLink genomförde med Luleå tekniska universitet den 11–12 mars i år. Du är naturligtvis välkommen på denna digitala träff även om du inte deltog på plats i Luleå.

  • Icke-poänggivande uppdragsutbildning (Ladok)
  • Hur skapar man en bra prismodell?
  • Korta digitala uppdragsutbildningar
  • Marknadsföring av uppdragsutbildning

Du kommer ges möjlighet att delta i två olika break-out rooms á 30 minuter. Träffen avslutas med en gemensam återsamling.

Varmt välkomna!

Sista anmälningsdag är den 30 april

Anmäl dig till den digitala träffen här