Ny UniLink och SNITTS utbildning: Att stötta samverkan

Vill du vässa din kompetens och bli bättre på att stötta forskare och idébärare i sitt samverkansarbete?

UniLink och SNITTS har gemensamt utvecklat en utbildning för anställda inom samverkans- och innovationsområdet vid landets lärosäten.

En pilot av utbildningen kommer att genomföras under hösten 2024. Den 7 november sker den inledande träffen fysiskt på Uppsala universitet. Därefter följer fyra digitala träffar under november och december.

 • Uppstartsträff, 7 november, Uppsala
  Kick-off och gruppaktiviteter

 • Modul 1 (digital): 14 november 2024
  Orientering, vad är samverkan och varför samverkar vi?

 • Modul 2 (digital): 26 november 2024
  Former för Samverkan

 • Modul 3 (digital): 6 december
  Kvalitet och uppföljning av samverkan

 • Modul 4 (digital): 6 december
  Incitament och förutsättningar för samverkan

 

Att delta i piloten:

Vår pilot markerar starten för vad som senare är tänkt att bli en årligen återkommande utbildning. Som deltagare förväntas du delta vid alla tillfällen samt aktivt bidra till att utvärdera kursen. Deltagandet i piloten är kostnadsfritt.

Anmäl ditt intresse att medverka i piloten senast den 30 september. Besked om vilka som ingår i piloten lämnas senast den 15 oktober.

Vi eftersträvar en representation från flera olika lärosäten under piloten för att maximera erfarenhetsutbytet mellan deltagarna. Deltagare som är medlemmar i både SNITTS och UniLink kommer att prioriteras om pilotomgången blir fullsatt.

ANMÄL DITT INTRESSE HÄR

Mer om utbildningen

Upplägget är en nationellt samlande erfarenhetsbaserad utbildning inom samverkansområdet som kombinerar perspektiv från stöd- och kärnverksamhet. Utbildningen orienterar deltagarna i samverkansuppgiftens samtida historia och kontext samt ger praktiska verktyg att öka sin förmåga att bedriva samverkan.

Syftet med utbildningen är:   

 • Att erbjuda kompetensutveckling inom samverkansuppgiften som stärker medarbetares förståelse om samverkan och deras förmåga att verka inom lärosätenas samverkansstöd.
 • Att förvalta och bygga vidare på material och lärdomar inom samverkansområdet som redan skapats och finansierats. Exempel på sådant är Vinnova-finansierade KLOSS och K3-portföljen.
 • Att stärka erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande nationellt inom samverkans- och innovationsområdet och öka den ömsesidiga förståelsen för de olika logiker som präglar kärn- respektive stödverksamhet.

 

Organisation

Kursen är framtagen i samarbete mellan UniLink och Snitts. Flera personer har varit involverade i olika arbetsgrupper. Koordineringsgruppen för utbildningen består av: 

 • Johanna Edborg, SNITTS
 • Malin Linngård, KTH
 • Anna Jansson Åkerson, Högskolan i Gävle
 • Jens Sjölander, Malmö universitet
 • Johan Blaus, KLOSSnet och KTH

 

Läs mer om utbildningen på SNITTS hemsida

Mer att läsa

Lägg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.