Arenaträffar

Erfarenhetsutbyten och nätverkande för samverkare på operativ nivå har hög prioritet hos UniLink. Varje år anordnas två större nätverksmöten i form av arenaträffar hos någon av våra medlemmar. Genom våra arenaträffar skapas både  personliga kontakter och professionella nätverk som vi har nytta av i vår yrkesroll.

Sektionsrubrik

Kommande arenaträff

Nästa arenaträff sker under våren 2023.