Arenaträffar

Erfarenhetsutbyten och nätverkande för samverkare på operativ nivå har hög prioritet hos UniLink. Varje år arrangerar vi ett större nätverksmöte i form av en arenaträff hos någon av våra medlemmar. Arenaträffen har ett bredare tema som det lärosäte som är värd kan bestämma.

Vi har dessutom två nätverk som är mer specialiserade efter ämne. Ett som handlar om uppdragsutbildning och ett som specifikt handlar om samverkan i kommuner och regioner. Nätverken brukar också arrangera nätverksträffar en gång om året.

Genom våra träffar skapas både  personliga kontakter och professionella nätverk som vi har nytta av i vår yrkesroll.

Mer information om