Mötesplatser

Erfarenhetsutbyten och nätverkande för samverkare på operativ nivå har hög prioritet hos UniLink. Varje år arrangerar vi ett olika nätverksmöten i form erfaträffar, nätverksträffar och en arenaträff. Erfaträffarna är digitala. Nätverksträffar sker på plats hos någon av våra medlemmar. 

Erfaträffen arrangeras utifrån ett specifikt tema, medan arenaträffen har ett bredare tema som det lärosäte som är värd kan bestämma.

Vi har dessutom två nätverk som är mer specialiserade efter ämne. Ett som handlar om uppdragsutbildning och ett som specifikt handlar om samverkan i kommuner och regioner. Nätverken brukar arrangera nätverksträffar en gång om året.

Genom våra träffar skapas både  personliga kontakter och professionella nätverk som vi har nytta av i vår yrkesroll.

Mer information om