Om våra arenaträffar

En gång per år arrangerar UniLink ett större nätverksmöte som kallas för Arenaträff. Arenaträffarna fungerar som inspiration, mötesplats och erfarenhetsutbyte och är ett utmärkt tillfälle för våra medlemmar att mötas. Värdskapet för våra arenaträffar är roterande.

Delad kunskap är dubbel kunskap

Erfarenhetsutbyten och nätverkande för samverkare på operativ nivå har hög prioritet hos UniLink. Varje år anordnas ett större nätverksmöte – våra Arenaträffar. Dessa används av medlemmarna som tillfällen att utbyta erfarenheter om samverkansarbetets innehåll och former, diskutera aktuella frågor samt utveckla och tillvarata gemensamma intressen.

Värdskapet roterar mellan föreningens medlemmar. Den som står värd för en Arenaträff bestämmer temat för träffen och har då tillfälle att presentera lärosätets verksamhet och arbetsformer, eller lyfta frågor och utmaningar som man själva brottas med.

Arenaträffen genomförs som ett fysiskt möte på plats, men kan även genomföras delvis digitalt för de som ej har möjlighet att resa.  Kvaliteten på arenaträffen blir självklart bättre på plats eftersom det är mötena mellan medlemmarna som gör arenaträffen.

Vartannat år i maj arrangeras dessutom konferensen HSS – Högskola och Samhälle i Samverkan. UniLink bidrar såväl innehållsmässigt som ekonomiskt till HSS.

Vill du att en framtida Arenaträff ska arrangeras vid ditt lärosäte? Kika i vår guide vad som gäller och ta kontakt med styrelsen om du är intresserad.

Tidigare arenaträffar

Den 24-25 oktober hölls höstens arenaträff vid Lunds universitet där temat var: tillit i samverkan. Under två dagar fick vi bland annat lära oss om kreativ performance som roar och oroar, om tillitens roll inom öppen innovation i Sverige och Danmark och om hur vi med tillit tillsammans kan ta oss an framtidens strategiska innovationsprogram.

Den här gången var arenaträffen helt fysiskt, och under två dagar fick vi ta del av inspirerande föreläsningar, intressanta studiebesök och härliga möten med kollegor.

Program och presentationer från arenaträffen:

Unilink program Arenaträff hösten 2022-workfolders

Unilinks arenaträff – Lund 22

Impact Innovation på arenaträff 221024 – SweLife- Peter Nordström

Den 22-23 mars bjöd Luleå Tekniska Universitet in till en arenaträff med temat: Universitetets roll för samhällsutvecklingen – hur vi samverkar för att skapa en hållbar framtid. Under två dagar fick vi lyssna på spännande föreläsningar och samtal som alla hade anknytning till den spännande samhällsutveckling som nu sker i Norra Sverige. Dagarna bjöd på fantastiskt vinterväder med strålande sol och härliga promenader på isen.

Program Arenaträff Luleå

22 mars
 • Vad är det som händer i norra Sverige och vad har universitetet för roll
 • Panel: Att samverka med små och medelstora företag
 • Panel: The North Sweden Green Deal
 • Universitetets roll historiskt för regionens utveckling
23 mars
 • Universitetets nya roll med utökat ansvar för livslångt lärande
 • Centrumbildningarnas roll för universitetets samverkan
 • Att stärka samverkan för kapacitetsbyggande på ett universitet
 • Sveriges mest jämställda lärosäte

Presentationer från arenaträffen:

UniLink_Luleå

Vad är det som händer i norra Sverige och vad har universitetet för roll

Universitetets nya roll med utökat ansvar för Livslångt lärande

Centrumbildningarnas roll för universitetets samverkan

Att stärka samverkanskapaciteten

Den 18-19 november bjöd Högskolan Väst in till Arenaträff. Under temat: ”Samverkan i praktiken – eller hur blir ett plus ett mer än två?” möttes vi under två dagar samverkanspraktiker och intresserade i Trollhättan, och lyssnade till till organisationer som använder samverkan för att möta samhällsutmaningar och utbyttte erfarenheter. Särskilt fokus låg under dagarna på Högskolans profil Arbetsintegrerat lärande som visar hur samverkan integreras i forskning och utbildning.

Program Arenaträff Högskolan Väst

 • Allmän presentation av Arenaträffen.
 • NYA vägar: För flexibilitet i högre utbildning i hela landet.
 • Kraftsamling Norra Bohuslän: att samverkan för att utbildda och bredda högskolans rekrytering.
 • Kommunakademi Väst
 • Presentation av OPENLAB
 • ProdEx: Expert i
 • Support Group Network

Har vi samverkansmetoder för att kvalitetssäkra utbildning och lösningar på hur vi möter samhällets utmaningar?

Världshistoriens första digitala Arenaträff!

År 2020 är ju ingenting som det brukar. På grund av coronapandemin blev vårens Arenaträff inställd, liksom så mycket annat. Men sen kom vi igen och ställde om! Den 20-21 oktober gick därför Arenaträffen av stapeln som planerat med Linnéuniversitetet som värd, men på Zoom istället för i Kalmar. Det är ju inte riktigt samma sak – och framför allt inte lika roligt – men innehållet var förstås lika bra som vanligt.

Vi sågs från lunch till lunch som vanligt och lyssnade på presentationer och diskuterade och utbytte erfarenheter precis som vanligt. Materialet hittar du nedan. Tack Linnéuniversitetet för en väl genomförd Arenaträff!

Program

Dag 1:

Samverkan som en kvalitetsaspekt i utbildningarnaHur måste samerkan fungera för både arbetsgivare och studenter för att det ska ge rätt effekter och stärka kvaliteten i utbildningarna.Ömsesidig nytta – hur systematiserar vi det?

 • Resultat från studie om samverkan mellan studenter, SME och högre utbildning – Anna Kremel, Örebro universitet
 • Exempel på samverkanssäkrad utbildning – Corina Löwe, Linnéuniversitetet
 • Pilot innovationsprogrammet – Karin Axelsson, Mälardalens högskola
 • Vad ska en utbildning innehålla och hur ska den utformas för att vara relevant i framtiden? Hur kan samverkan bidra? – Johan Blaus, KTH, projektledare MERUT-projektet
 • Gruppdiskussioner utifrån dagens teman
Dag 2:

I en tid av stora samhällsutmaningar – hur kan den högre utbildningen bli en tydligare del av lösningen?

 • Introduktion –  Markus Klinton, Örebro universitet
 • Det entreprenöriella universitetet – Malin Tillmar, Linnéuniversitetet
 • Exempel från de två universiteten: Erik Rosell, Lnu, Mattias Dyrvik, Oru
 • Gruppdiskussioner utifrån dagens teman

Samverkansuppdraget i en tid av digital omställning.

KTH 21-22 oktober 2019

Dag 1:
 • Kunskapsväxling o nyttiggörande av forskning för att digitalisera SME-företag – Johan Kostela
 • Hur kan lärosäten främja studenters entreprenörskap? – Markus Klinton
 • Agenda 2030 – vad inebär det för samverkansuppdraget? – Karin Larsdotter
 • Skala upp relationsbaserad verksamhet med digitala verktyg – Karin Daveus
Dag 2:
 • Arno Meerman, Todd Davey och Balzhan Orazbayeva från University Industry Innovation Network, UIIN (www.uiin.org) var inbjudna för att hålla i  workshopen ”The future of universities”. De inledde med att beskriva UIIN:s syn på dagens universitets olika roller och hur dessa kan tänkas utvecklas i framtiden. Därefter ägnades större delen av förmidagen åt att i åtta mindre grupper designa ideala ”framtids-universitet” utifrån potentiella utmaningar och möjligheter.
 • Presentation från UIIN – ”The Roles of Universities”
 • Sammanfattning ”Universities of the Future”

Under två intressanta halvdagar varvades konkreta lokala exempel med korta panelsamtal mellan presentatörerna, ledda av moderator.

Dag två fick deltagarna en introduktion till Design Thinking av verksamma från Openlab*. Därefter omsattes teorin i praktik med en workshop, där utmaningar från samverkansområdet tolkades och lösningar presenterades med Design Thinking och modellera som verktyg.

Openlab är en samverkansplattform där masterstudenter från Stockholms lärosäten i tvärdisciplinära team får ta sig an utmaningar från Stockholms stad och Region Stockholm. Mer information: www.openlabsthlm.se

 

 

 

Sociala innovationer och socialt engagemang – Hur bidrar akademin till att lösa samhällsutmaningar?

UniLink Arenaträff Örebro april 2018 – Program

 • Gävle 9-10 november 2017
 • HSS i Helsingborg, maj 2017
 • Stockholm 27-28 oktober 2016
 • Jönköping 13-14 april 2016
 • Kristianstad 7-8 oktober 2015
 • HSS i Kalmar, maj 2015
 • Östersund 4-6 november2014
 • Halmstad 8-9 maj 2014
 • Borås oktober 2013
 • HSS i Eskilstuna, maj 2013
 • Västerås november 2012
 • Gävle mars 2012
 • Borlänge okt 2011
 • HSS i Karlstad, maj 2011
 • Stockholm mars 2010

Om ni vill ta del av dokumentation för en tidigare arenaträff ta kontakt med oss på e-post: info@unilink.se

Mer att läsa

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.