Nätverksträff: samverkan i kommuner och regioner

Nätverksträffen med temat strategisk samverkan med kommuner och regioner genomfördes den 22-23 mars på KTH i Stockholm. Det var två intensiva halvdagar med tjugotalet deltagare från lärosäten – och glädjande nog även kommuner. Deltagarna delade erfarenheter kring betydelsen och skillnaderna mellan: avtal, organiseringsformer och arbetsmeoder,

Med övningar kring verklighetsnära scenarier samlade och utbytte vi erfarenheter och utmaningar. En panel av kommunrepresentanter från Stockholms stad, Linköpings kommun, Huddinge kommun och Göteborgs stad gav sina perspektiv på strategisk samverkan – och påminde bland annat om vikten av tid för planering och ömsesidig förståelse. Anna Kiefer, COO för KTH:s storskaliga samverkansplattform Digital Futures redogjorde för vikten av målmedvetet prövande för att nå en ändamålsenlig organisation och styrning och OpenLab lät oss pröva designtänkande i sprint-tempo genom en ”design dash” utifrån frågan om hur studenter bättre kan involveras i samverkansarbetet. I ett kort inhopp med syftet att ge forskarens perspektiv på samverkansprocess betonade stadsbyggnadsforskare Daniel Koch förståelsen för det snåriga: samverkan är svårt och måste få vara det.

Vid sidan av stimulerande arbete innehöll träffen också sociala inslag och kvällens rundvandring på KTH med avslutning i reaktorhallen – numera scen för experimentell konst och musik – gav en spännande inblick i Sveriges komplicerade kulturarv som stannar kvar i minnet. 

Mer att läsa

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.