Organisation

Unlink är en ideell, oberoende förening med svenska universitet och högskolor som medlemmar. Unilink är en medlemsdriven organisation som stödjer lärosäten liksom individerna vid lärosäten att utveckla samverkan med övriga samhället

Unilink är en hub för samverkanspraktiker i hela Sverige! Unlink organiserar och kompetensutvecklar de som arbetar med samverkansuppgiften vid lärosäten. Vi har en unik roll i att utveckla och professionalisera roller av relevans för lärosätenas samverkansuppdrag.

Vi arbetar med ett brett spektrum av områden inom samverkansuppdraget: studenters innovation och entreprenörskap, uppdragsutbildning, samverkan inom grundutbildningen för ökad arbetsmarknadsrelevans, uppdragsforskning, tillgängliggöra forskning och utbildning, samt verka för demokratiska värderingar och offentlig debatt.

Föreningens styrka är våra medlemmar och våra forum för möten och dialog vilka skapar personliga kontakter och professionella nätverk. Vi tror att de som arbetar med samverkansuppgiften kan göra ett bättre jobb när de får inspiration, kunskap och verktyg från andra i vårt nätverk. Vi ser det också som vår roll att informera om samhällsnyttan av lärosätenas samverkan med övriga samhället.

Föreningsstämman, som hålls en gång om året, är föreningens högsta beslutande organ. Stämman väljer en styrelse som under året ansvarar för föreningens verksamhet, samt styrelsens ordförande. Ordinarie ledamöter väljs på två år. Styrelsen utser sedan vice ordförande.

Medlemmar

Medlemmar i UniLink kan vara svenska universitet och högskolor. Medlem kan också vara juridisk person med intresse av att främja UniLinks verksamhet.

För närvarande är 23 universitet och högskolor medlemmar i UniLink. 

Mer att läsa

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.