Styrdokument

Föreningsstämman, som hålls en gång om året, är föreningens högsta beslutande organ. Stämman väljer en styrelse som under året ansvarar för föreningens verksamhet, samt styrelsens ordförande. Ordinarie ledamöter väljs på två år. Styrelsen utser sedan vice ordförande.

Föreningens stadgar

Är du intresserad av att veta vad som står i UniLInks stadgar. Då kan du ladda hem dem här.

Aktuell verksamhetsplan

Varje år upprättar vi en verksamhetsplan för föreningens verksamhet. Här kan du se vår aktuella verksamhetsplan.

Dokument från senaste årsmötet

UniLink höll sitt senaste årsmöte den 15 maj 2023. Här finns dokumentet från årsmötet.

Är du intresserad av föreningens dokument från tidigare år?

Ta kontakt med oss på e-post: info@unilink.se

Mer att läsa

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.