Kompetens

En viktig del av vår verksamhet och vår styrka är att erbjuda
kompetensutveckling till våra medlemmar. Det gör vi genom att dela erfarenhet med varandra, utbildningar och olika träffar, nätverk och utbildningar.

Kompetensutveckling