Internationellt arbete

UniLink är intresserad av hur andra länder arbetar med samverkan både mellan universitet och mellan universitet och externa aktörer. Vi arrangerar bland annat studieresor och föreläsningar kring detta.

I det internationella arbetet har föreningen främst intresserat sig för kunskap kring hur man i andra länder organiserar, praktiskt arbetar med och utvecklar kunskapsöverföring såväl inom och mellan universitet som mellan universitet och externa organisationer. Syftet är att bidra till att öka erfarenhetsutbyte och samverkan mellan UniLinks medlemmar i Sverige och länder i och utanför EU.

En rad olika aktiviteter med internationell anknytning har anordnats för medlemmarna där vi bland annat gjort ett antal studieresor. Målsättningen med internationell samverkan är ett ömsesidigt lärande, utbytande av erfarenheter och att etablera kontakter med antingen nätverk liknande UniLink eller direkt med enskilda högskolor och organisationer. UniLinks styrelse välkomnar förslag på aktiviteter som kan gynna föreningen och dess medlemmar.

Om du har förslag på nya aktiviteter eller söker mer information om det internationella arbetet, välkommen att kontakta styrelsen.

Tidigare studieresor

Nederländerna, 11-13 april 2018

Bryssel, 17-19 september 2014

Högskolan i Borås, Storbritannien 2008

Storbritannien (KTP) 2007