Nätverksträff uppdragsutbildning

Årets nätverksträff för uppdragsutbildning blir i Kristianstad den 27-28 mars med temat: Livslångt lärande – regional relevans.

Välkomna till Högskolan Kristianstad för nätverksträff med fokus på uppdragsutbildning! Vi har valt ett tema som knyter an starkt till Högskolan Kristianstads strategi – ”Högskolan Kristianstad ska bidra starkt till en positiv och hållbar samhällsutveckling, speciellt i det regionala sammanhanget. Utbildning och forskning vid Högskolan Kristianstad ska vara känd för sin höga kvalitet och sitt stora bidrag till kompetensförsörjning och kompetensutveckling”

Mer information om programmet och anmälan