Tidigare Evenemang

Erfaträff om samverkan mellan akademi och idéburen sektor 

Hur samverkar  olika lärosäten med idéburen sektor? Hur kan man jobba långsiktigt? Vilka lärdomar och erfarenheter finns?

Nätverksträff för de som jobbar med samverkan med kommuner och regioner

Välkommen till vår första fysiska nätverksträff den 22 – 23 mars 2023, lunch till lunch.

Nätverksträff uppdragsutbildning

Årets nätverksträff för uppdragsutbildning blir i Kristianstad den 27-28 mars.

Erfaträff om strategiska partnerskap med företag

Hur jobbar olika lärosäten med strategiska partnerskap? Vilka lärdomar och verktyg finns?

Arenaträff Lund

Höstens arenaträff sker i Lund den 25-25 oktober. Temat är: Tillit i samverkan