Material från tidigare HSS-konferenser

HSS, Högskola och Samhälle i Samverkan, är en nationell konferens som arrangeras vartannat år av olika värdlärosäten. Syftet är att belysa och diskutera hur samverkan mellan akademin och samhället i stort kan stärkas.

UniLink bidrar till HSS såväl innehållsmässigt som ekonomiskt. Då HSS inte har någon egen hemvist mellan konferenserna, har UniLink fr.o.m. 2018 blivit ombett av styrgruppen att upplåta sin hemsida för att samla information och visst material från tidigare år. Det gör vi givetvis gärna, då vi ser det som en service för inte bara våra medlemmar utan alla som är intresserade av samverkan mellan akademi och omgivande samhälle.

Vilket material som finns sparat av de olika arrangörerna skiftar, så se detta som en hjälp på vägen. Vi ses nästa gång i Örebro!

⇒ HSS 2019: 8-10 maj vid Örebro universitet

HSS 2017 - Helsingborg (Lunds universitet)

HSS 2015 - Kalmar (Linnéuniversitetet)

HSS 2013 - Eskilstuna (Mälardalens högskola)

HSS 2011 - Karlstad (Karlstads universitet)