Bli medlem

Genom ett medlemskap i Unilink får ni som lärosäte ta del av ett unikt professionellt nätverk som erbjuder inspiration, verktyg och kompetensutveckling för alla som arbetar med lärosätenas samverkan.

Unilinks uppdrag är att stödja de som arbetar med samverkan hos våra medlemmar samt fungera som ett professionellt nätverk.

Genom Unilink kan man kompetensutvecklas, hitta användbara verktyg, bolla idéer med andra samt skapa sitt egna professionella nätverk. Vi som arbetar med samverkan får genom Unilink inspiration, kunskap och verktyg från varandra. Vi kan genom Unilink träffas flera gånger per termin, och träffarna utgår alltid från medlemmarnas behov och önskemål.

Unilink har också en unik roll i att utveckla och professionalisera de olika funktioner som finns inom lärosätenas samverkansuppdrag. Det gör vi bland annat genom att omvärldsbevaka samverkansfrågor, lyfta upp goda exempel och finnas med och påverka i olika forum.


Bli medlem

Ett medlemskap i Unilink kostar 15 000 kronor per år och lärosäte. Medlemsskapet ger:

  • Rabatterat pris på alla våra träffar som t ex arenaträffar, nätverksträffar och studieresor.
  • Regelbundna nyhetsbrev och utskick flera gånger per år.
  • Information om pågående utveckling inom samverkanssektorn
  • Möjlighet att vara med och påverka inriktningen kring Unilinks utbud av arenaträffar, erfaträffar och utbildningar.
  • Ett starkt professionellt nätverk som du har nytta av i ditt arbete


Vad krävs av lärosätet?

Varje medlemslärosäte ska ha en namngiven kontaktperson. Kontaktpersonen ansvarar för att en uppdaterad utskickslista finns för det egna lärosätet. Detta för att säkerställa att intresserade kollegor får information från Unilink.

Tips på verksamhet!

Vi försöker alltid hitta ämnen som är intressanta för våra medlemmar. Våra medlemmar kan också komma med förslag på träffar, utbildningar eller arrangera en egen träff på aktuellt ämne inom ramen för Unilinks verksamhet.

Unilink är en förening där vi jobbar tillsammans för allas bästa!

Mer att läsa

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.