Medlemmar


Fr.o.m. juli 2021 är 23 universitet och högskolor medlemmar i UniLink. På sikt är tanken att föreningen ska omfatta merparten av Sveriges universitet och högskolor för att gemensamt stärka varandras arbete med samverkansuppgiften.

Varje medlemslärosäte har en namngiven kontaktperson. Kontaktpersonen
- vidarebefordrar inbjudningar och information till berörda kollegor
- identifierar nya medarbetare som bör få information från UniLink
- skickar uppdateringar av utskickslistan till info@unilink.se
- meddelar styrelsen om relevanta nyheter inom samverkansområdet vid sitt lärosäte
- tar emot önskemål och identifierar förslag på ämnen till kommande arenaträffar och informerar styrelsen.
 
Lärosäte
Kontaktperson
Göteborgs universitet
Jonas Rimbäck
Högskolan i Borås
Peter Serrander
Högskolan i Dalarna
Johan Kostela
Högskolan i Gävle
Anna Jansson Åkerson
Högskolan i Halmstad
Gerry Andersson
Jönköping University
Ulrika Stjerndal
Högskolan i Kristianstad
Anneli Orrung Wallin
Högskolan i Skövde
Helen Jern
Högskolan Väst
Lena Lindhé
Karlstads universitet
Caroline Adolfsson Åhs
Kungl. musikhögskolan
Emilie Lidgard
Kungl. tekn. högskolan
Malin Olofsson
Linköpings universitet
Erica Byström
Linnéuniversitetet
Elin Lindkvist
Luleå Tekniska Universitet
Marita Holst
Lunds universitet
Ulla Boström Hjorth
Malmö universitet
Jens Sjölander
Mittuniversitetet
Katarina Olsen
Mälardalens högskola
Johan Frisk
Stockholms universitet
Monica Åberg Yngwe
Södertörns högskola
Erik Falk
Umeå universitet
Anna Mannelqvist
Örebro universitet
Mattias Dyrvik