Medlemmar


Idag är 18 universitet och högskolor medlemmar i föreningen. Medlem kan även vara annan juridisk person med intresse av att främja föreningens verksamhet. På sikt är tanken att föreningen ska omfatta merparten av Sveriges universitet och högskolor för att gemensamt stärka varandras arbete med samverkansuppgiften.

Varje medlemslärosäte har en namngiven kontaktperson. Kontaktpersonen
- vidarebefordrar inbjudningar och information till berörda kollegor
- identifierar nya medarbetare som bör få information från UniLink
- skickar uppdateringar av utskickslistan till info@unilink.se
- meddelar styrelsen om relevanta nyheter inom samverkansområdet vid sitt lärosäte
- tar emot önskemål och identifierar förslag på ämnen till kommande arenaträffar och informerar styrelsen.

Lärosäte
Kontaktperson
Göteborgs universitet
Jonas Rimbäck
Högskolan i Borås
Anna Bergstrand
Högskolan i Dalarna
Johan Kostela
Högskolan i Gävle
Anna Jansson Åkerson
Högskolan i Halmstad
Gerry Andersson
Jönköping University
Elisabeth Berglund
Högskolan i Kristianstad
Caroline Georgson
Högskolan i Skövde
Maria Kvarnmarker
Högskolan Väst
Lena Lindhe
Karlstads universitet
Caroline Adolfsson Åhs
KTH Malin Olofsson
Linnéuniversitetet
Katarina Ek
Lunds universitet
Ulla Boström Hjorth
Malmö universitet
Ulla Persson
Mittuniversitetet
Katarina Olsen
Stockholms universitet
Petra Norling
Södertörns högskola
Erik Falk
Örebro universitet
Mattias Dyrvik