Styrdokument

 

Styrelsen 2014-15 förbereder lanseringen av den nya hemsidan. På bilden syns Caroline Åhs, Ulla
Boström Hjorth, Karin Axelsson, Jonas Rimbäck och Kristina Rådberg. Foto: Petra Norling