Aktuellt från sektorn

Förutom våra egna träffar och nätverk finns vi ofta med på andra träffar och utbildningar som berör samverkan. Vi försöker också hålla bevakning på samverkansfrågor inom sektorn, och här hittar du information och material….

Sektionsrubrik

Inspel och remissvar

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

K3-projekten

K3-projekten är samlingsnamnet för 18 projekt inom ramen för utlysningen ”Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet”. Här hittar du mer information.