Erfaträff om exjobb

Onsdag den 7 september 2022 genomförde Unilink en erfaträff med tema exjobb. Deltog gjorde ett trettiotal personer som diskuterade och bytte erfarenheter kring exjobb, arbetssätt, processer och goda exempel. Hur får vi in fler exjobbsförslag till studenterna? Hur ökar vi kvalitén på examensarbeten i samverkan? Hur uppnår vi ömsesidig nytta?

Under träffen så berättade ttre lärosäten om hur de jobbar med exjobb. Först ut var Kungliga Musikhögskolan som berättade om K3-projektet ESAIM. Därefter följde KTH som berättade om och visade exempel på sin exjobbs-portal. Sist ut var Högskolan i Gävle som berättade hur det Idrottsvetenskapliga programmet löst det med sina exjobb.

Mellan föreläsarna så diskuterades det i mindre grupper, både runt de exempel som vi hade lyssnat till och runt andra goda erfarenheter från arbetet med exjobb. Samtliga deltagare var nog överens om att det behövs fler erfaträffar runt exjobb – ett spännande område att utbyta erfarenheter kring.

Presentationer från erfaträffen hittar du här