HSS 2023

Högskolan Väst

2022/05/10

Den 10-12 maj, 2023 står Högskolan Väst värd för Sveriges största samverkanskonferens, Högskola och Samhälle i Samverkan (HSS). Vi ser fram emot att välkomna dig till en konferens fylld av nya idéer, möten och insikter.

HSS-konferensen anordnas vartannat år och samlar deltagare från akademin, näringsliv, offentlig sektor, politik och civilsamhälle. Syftet är att diskutera de stora samhällsutmaningarna och hur vi kan ta oss an dem med målet att tillsammans skapa ett mer hållbart samhälle.