Studieresa till Bryssel

Välkomna att anmäla er till UniLinks resa till EU/Bryssel. Syftet med resan är att stärka medlemsorganisationernas kunskaper om EU och de möjligheter som finns för utvecklad samverkan. På plats möter vi universitet, representanter för regionala och lärosätesbundna Brysselkontor, Vinnova och andra intressenter på plats i Bryssel och tar del av deras erfarenheter av samverkan samt hur samverkan kan utvecklas.

Datum: 18-20 oktober

Kostnad: Varje lärosäte står för kostnaden för resa och hotell. Unilink står för kostnaden för alla gemensamma aktiviteter på plats.

Reseledare: Jens Sjölander, Malmö universitet samt Valdete Hashani, Linnéuniversitetet.

Ni bokar själva er resa. Vi har bokat rum åt alla som kommer men kostnaden tar medlemmarna själva. UniLink står för kostnader för middag och lunch. Nedan finns programmet så som det ser ut idag, men fler punkter tillkommer.

Vi ber alla som tidigare har gjort en intresseanmälan att bekräfta denna och alla andra intresserade att anmäla sig senast den 20:e september

Till anmälan

Program

Onsdag 18:e oktober

15.00 – 17.00 Check in på hotell och uppsamling

19.00 Gemensam middag


Torsdag 19:e oktober

09.00 – 12:00 Besök på Charlemagne visitors’ centre och samtal om New European Bauhaus

12.00 – 13.00 Lunch

13.30 – 15.30  Möte med Universitet VUB för samtal om deras engagemang i Europauniversitetsalliansen EUTOPIA samt arbetet kring deras innovationsstrategier. Vilka möjligheter till samverkan och synergier finns det mellan de olika EUI-allianserna?

16.00 – 18.00 Rundtur i det europeiska parlamentet  

18:30 Mingel och mat med strategiska partners i Bryssel


Fredag 20:e oktober

09.00 – 10.00 Information om Errin ERRIN och deras arbete inom grupperna Science and Education for society samt Smart Specialisation

10.00 – 12:00 WS representanter från regioner och lärosäten i Bryssel, om utvecklad samverkan.

12:00 – Lunch och adjö för denna gång


Frågor: Kontakta Jens Sjölander, Malmö Universitet på e-post: jens.sjolander@mau.se