Välbesökt erfaträff om uppdragsutbildning

I slutet av april arrangerade Unilink en erfaträff om uppdragsutbildning. Temat för träffen var: Kunddialog och behovsanalys för effektfulla uppdragsutbildningar. Vid träffen fördjupade vi oss i K3-projektet LUPP (Samverkan för Livslångt lärande- uppdragsutbildning) och tittade närmare på ett av projektets utvecklingsområden: kunddialog och behovsanalys. Vi fick ta del av några goda exempel från olika lärosäten där just den goda dialogen lett fram till samproduktion av uppdragsutbildning.
Som sig bör på erfaträffar gavs också utrymme för de viktiga samtalen och erfarenhetsutbyten deltagarna emellan.

Erfaträffen som var helt digital lockade ett 40-tal personer. Tack för deltagande och engagemang vid erfaträffen om uppdragsutbildning.


Ladda hem materialet från erfaträffen om uppdragsutbildning