UniLink välkomnar Uppsala Universitet som medlem

Styrelsen för UniLink är väldigt glada att hälsa den 21:a medlemmen välkommen till föreningen. Det är Uppsala Universitet som har valt att från och med denna termin bli medlem i UniLink.

– Vi är jätteglada att Uppsala Universitet går in i vår organisation med all den kompetens de har kring samverkan med det omgivande samhället. Att UU väljer att gå med just nu ser vi som en del i en större rörelse där samverkan mellan akademi och samhälle blir allt viktigare, säger Erik Falk ordförande för UniLink.

– Uppsala universitet vill medverka i UniLink fullt ut, nu som medlemmar i föreningen. Det ökade behoven av kunskap, innovationer, lärande och utbildning genom hela yrkeslivet, i hela samhället, gör att vi lärosäten behöver fortsätta utveckla samverkan och vidareutbildning på högskolenivå tillsammans. Det hoppas vi kunna göra strukturerat genom erfarenhetsutbyte och samarbete inom UniLink, säger Ulrika Ljungman på Uppsala Universitet.

Bild: David Naylor