Erfaträff om samverkan med kommuner

Fredagen den 25 november hölls årets sista erfaträff, denna gång med fokus på samverkan med kommuner. Tre olika exempel presenterades som sedan följdes av intressanta diskussioner i breakout-rooms.

Åsa Yderfält från Mittuniversitetet berättade om universitetets forskningsavtal med kommuner, där det första skrevs 2014 och det senaste 2022. Något som lyftes utöver avtal och forskningsprogram är betydelsen av de många och långa relationerna som skapas i det kontinuerliga arbetet kring avtalen.. Partnerskapen blir som forum för dialog kring kommunernas utmaningar och lärosätets forskning.

Malin Linngård från KTH berättade om partnerskapet med Stockholms stad som bland annat tagit fram koncept som Vetenskapligt råd och Horizon workshops. Arbetet utgår från kommunens prioriteringar för att sedan bemannas upp med forskarkompetens. En framgångsfaktor för samverkan har varit att vara relativt snabb och flexibel från lärosätet. Det har gjort att när kommunen haft fokus och momentum inom ett område har KTH kunnat bemanna och startat projekt. 

Lena Lindhé från Högskolan Väst berättade om Kommunakademin Väst som samlar 14 kommuner. Här arbetar man gemensamt mot mål som ökad övergång till högre studier, stora samhällsutmaningar och att stärka forskning och utbildning.

I grupper diskuterades hur forskningsprojekt initieras med kommuner och hur nyttan kan synliggöras. Många pekade på goda exempel och ett tips var att exempelvis låta tidigare kommundoktorander prata med kommunerna så att information om åtagandet kommer från dom själva och inte från akademin. Långsiktighet och uthållighet visade sig vara framgångsfaktorer utifrån lärosätens erfarenhet. Förväntningar på samarbeten från kommun och forskare är viktiga att diskutera och ett tips är att vara tydlig i avtal mm.

Avslutningsvis konstaterades att det finns mycket intresse för erfarenhetsutbyte och att fler träffar skulle uppskattas inom temat ”Samverkan med kommuner och regioner”. Unilink kommer att bjuda in till uppföljning.

Vill du ta del av presentationerna från erfaträffen? Du hittar dem på sidan om Erfaträffar

Har ni tips på exempel inom området eller på andra teman som kan vara relevanta att ha på kommande erfaträffar är ni varmt välkomna att höra av er. Är ni intresserade av att involvera er i föreningen eller höra mer om våra aktiviteter så kontakta någon i styrelsen.