KALENDARIUM
  17
  nov
  Följ K3-resultaten: Lunchwebinarier
  17 november-4 december 2020
  2
  dec
  IMP: slutkonferens
  2-3 december 2020
  4
  dec
  Slutkonferens Merut
  4-4 december 2020
  10
  jan
  Kompetensutveckling i vår
  10 januari-31 mars 2021

  "UniLink har gett mina medarbetare tillgång till ett nätverk med en enorm samlad erfarenhet av samverkan."
  Per-Arne Wikström, f.d. sektionschef Externa relationer, Stockholms universitet

  Välkommen till UniLink

  UniLink är en ideell förening som har som syfte att utveckla och förnya samverkan mellan akademin och det omgivande samhället. Detta sker genom att lärosätena bildar nätverk inriktade på erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, internationellt samarbete och gemensamma utvecklingsprojekt.

  Aktuellt från sektorn

    Inspel till Strut 2018-10-08
  Kommentar till Strut 2019-06-20
    SOU2019:6: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

  Är ditt lärosäte med i UniLink?
  Gå med i vår grupp på LinkedIn