• Samverkanskurs för forskare
  Samverkanskurs för forskare
  Lunds universitet med forskare Eugenia Perez Vico i spetsen anordnar en kostnadsfri kurs i samverkan som riktar sig till lärare och forskare. Läs mer
 • Den officiella K3-webben är lanserad
  Den officiella K3-webben är lanserad

  www.k3-projekten.se

 • UniLink
  UniLink
  hälsar tre nya medlemmar välkomna från 1 januari 2019: Linköpings universitet, Umeå universitet samt Kungliga Musikhögskolan!
  KALENDARIUM

  "UniLink har gett mina medarbetare tillgång till ett nätverk med en enorm samlad erfarenhet av samverkan."
  Per-Arne Wikström, sektionschef Externa relationer, Stockholms universitet

  Välkommen till UniLink

  UniLink är en ideell förening som har som syfte att utveckla och förnya samverkan mellan akademin och det omgivande samhället. Detta sker genom att lärosätena bildar nätverk inriktade på erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, internationellt samarbete och gemensamma utvecklingsprojekt.

  Aktuellt från sektorn

    Inspel till Strut 2018-10-08
  Kommentar till Strut 2019-06-20
    SOU2019:6: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

  Är ditt lärosäte med i UniLink?
  Gå med i vår grupp på LinkedIn