Nytt pris på 100 000 kronor till kommunikation om forskning som påverkat debatten eller förändrat samhället

Örebro universitet oh The Hamrin Foundation har tillsammans instiftat två nya årliga priser för ”framstående forskningskommunikation”. Det större priset på 100 000 kronor går till en person som fått stort genomslag med att sprida vetenskaplig kunskap.

Nomineringen av pristagare är nu öppen och alla kan nominera. Priserna finansieras av The Hamrin Foundation.

– Vi är väldigt glada över samarbetet med Örebro universitet som visat stort engagemang och framgång med att nå ut i samhället. Den fria kunskapen som finns i akademin är så viktig för den offentliga debatten och för att samhället ska kunna utvecklas, säger Lovisa Hamrin, ordförande i stiftelsen The Hamrin Foundation, med säte i Jönköping.

Utöver priset på 100 000 kronor instiftas också ett internt pris på 50 000 kronor som delas ut till forskare eller doktorand vid Örebro universitet. Det externa priset på 100 000 har en bred målgrupp. Forskare, journalister, författare och representanter för organisationer är exempel på möjliga mottagare.

– Kommunikation om forskning är viktigt för att få informerade medborgare i ett demokratiskt samhälle. Det kan vara avgörande för att rätt beslut ska fattas i komplicerade samhällsfrågor, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

The Hamrin Foundation har i över tio år stöttat forskningskommunikation vid Jönköping University. Samarbetet med Örebro universitet är det första utanför Jönköpingsregionen, under Lovisa Hamrins tid som ordförande.

Fram till 28 februari är nomineringen av pristagare öppen på Örebro universitets webbplats www.oru.se/nominera. Kriterierna för det externa priset, ett stipendium på 100 000 kronor, innefattar bland annat att personen, nationellt eller internationellt ”med stort genomslag under längre tid kommunicerat forskningsresultat”, och att kommunikationen har ”initierat eller förnyat en samhällsviktig debatt eller lett till en påtaglig förändring i praktiken”.

För det interna priset, ett stipendium på 50 000 kronor, poängteras precis som för det externa priset, vikten av att kommunikationen nått utvalda målgrupper, till exempel beslutsfattare eller skolelever. Båda priserna ska delas ut under tre år, för att sedan utvärderas.

Beslut om pristagare fattas av rektor vid Örebro universitetet, ordförande för The Hamrin Foundation, generalsekreteraren för Vetenskap & Allmänhet och kommunikationschefen vid Örebro universitet.

Priset delas ut i samband med Akademisk högtid vid Örebro universitet 6 maj.

FAKTA

The Hamrin Foundation

The Hamrin Foundations syfte är att skapa broar mellan akademi, industri och samhälle. Stiftelsen investerar i forsknings- och utvecklingsprojekt inom bland annat media och viktiga samhällsfrågor.

The Hamrin Foundation grundades 1986 i Småland. Sedan 1988 har The Hamrin Foundation investerat cirka 320 miljoner kronor i forskning.

Örebro universitet

Idag är 122 professorer, 800 lärare och forskare och 490 doktorander knutna till åtta institutioner och tre fakulteter vid Örebro universitet.

Örebro universitet finns i intervallet 401 till 500 i Times Higher Educations rankning av världens bästa universitet. På listan över vetenskapliga citeringar placerar sig universitetet på plats tre i Sverige, efter Karolinska Institutet och Göteborgs universitet.