UniLink instiftar ett samverkanspris

Föreningen UniLink instiftar ett samverkanspris som kommer att delas ut årligen på UniLinks arenaträff. Syftet med priset är att uppmärksamma det arbete som sker på lärosäten i samverkan och nyttiggörande med privat, offentlig och ideell sektor.

– På våra lärosäten pågår väldigt mycket bra samverkan, och UniLink som förening vill bidra till att synliggöra och uppmärksamma det, säger Malin Linngård en av styrelsemedlemmarna i UniLink. Vi ser också fram emot att kunna lyfta goda exempel på samverkan inom sektorn som förhoppningsvis kan inspirera till ännu mer och bättre samverkan.

Samverkanspriset delas ut till medarbetare eller verksamhet vid lärosäten som är medlemmar i UniLink och som i praktisk handling har gjort insatser för att utveckla samverkan mellan akademi och näringsliv, offentlig sektor eller ideell sektor. UniLink gör detta för att lyfta professionen inom samverkan 

Kriterier för priset:

  • Resultatet av samverkan, för såväl samhälle som akademi.
  • Samverkans beständighet över tid och bidrag till långsiktiga relationer mellan akademi och omvärld.
  • Ömsesidighet i samverkan 
  • Samverkan som är nydanande vad gäller inriktning och former
  • Samverkans externa synlighet och uppmärksamhet i omvärlden

Samverkanspriset kommer att delas ut för första gången 2024 på årets arenaträff i Uppsala den 7 – 8 november.

– Pristagaren kommer att uppmärksammas på sociala medier, vår webb och på mötesplatser som vi anordnar. Nu ser vi fram emot att få in många bra nomineringar från våra medlemmar, säger Malin Linngård.

Nomineringsperioden pågår till sista september.

Nominera här