Uppdragsutbildningsnätverkets träffar

Nätverket för samverkare med uppdragsutbildningsfokus har legat på is några år, men nu gör styrelsen en satsning för att blåsa liv i det igen genom en nätverksträff på Stockholms universitet den 15 mars. Tanken är att det ska skapas en e-postlista med aktiva som är villiga att hålla nätverket levande genom att ta initiativ till träffar, antingen fristående eller i anslutning till UniLinks ordinarie Arenaträffar.

Välkommen till en heldag om för dig som jobbar med uppdragsutbildning! Viveca Bonde inleder med ett utbildningsblock om juridik för uppdragsutbildningsområdet, och därefter följer erfarenhetsutbyte och diskussioner utifrån aktuella teman. Programmet uppdateras löpande på evenemangssidan nedan.
Anmälan senast 2 mars på www.unilink.se/uppdragsutbildning-mars-2017

Har du material från någon tidigare träff som saknas här? Skicka det till webmastern så lägger vi upp det!

Nätverksträffar

⇒ Karlstad 2012