Uppdragsutbildningsnätverkets träffar

Nätverket för samverkare med uppdragsutbildningsfokus har legat på is några år, men kom till liv igen efter en av styrelsen arrangerad nätverksträff på Stockholms universitet den 15 mars 2018.

Tanken är att det åter ska formas en grupp aktiva som är villiga att hålla nätverket levande genom att ta initiativ till träffar, antingen fristående eller i anslutning till UniLinks ordinarie Arenaträffar. Hittills har tre träffar arrangerats, med olika lärosäten som värdar.

Vill du att ditt lärosäte ska stå värd för en träff? Kontakta styrelsen så diskuterar vi det!

Har du material från någon tidigare träff som saknas här? Skicka det till webmastern så lägger vi upp det!