UKÄ inleder fördjupad granskning av uppdragsutbildning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har nu meddelat att de inleder den fördjupade granskningen av uppdragsutbildning vid svenska lärosäten. Beslutet är en fortsättning på UKÄ:s pågående granskning inom detta område och syftar till att öka förståelsen och kunskapen om utmaningar och möjligheter inom uppdragsutbildningen.

Granskningen är resultatet av det material som lärosätena skickade in under steg 1 av granskningen av uppdragsutbildning. UKÄ har identifierat ett antal centrala frågor som kommer att belysas i den fördjupade granskningen. Syftet är att utforska eventuella problem, svårigheter och möjligheter som är kopplade till uppdragsutbildningen vid lärosätena och att därigenom bidra till en förbättring av kvaliteten och transparensen inom sektorn. De frågor som kommer att belysas i den fördjupade granskningen rör tre perspektiv: regelefterlevnad, effektivitet och kvalitetssäkring.

Den fördjupade granskningen omfattar följande lärosäten:

 • Försvarshögskolan
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Gävle
 • Karlstads universitet
 • Karolinska institutet
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Luleå tekniska högskola
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Stiftelsen Högskolan i Jönköping
 • Stockholms universitet
 • Umeå universitet
 • Örebro universitet

Besök UKÄ:s webbplats för mer information: www.uka.se