Erfaträff: Samverkanssäkrad utbildning


Den 9.e februari 2022 anordnad Unilink en Erfaträff på temat samverkanssäkrad utbildning.

Samverkan i utbildningarnas införande och genomförande är viktigt för att säkra kvalitén i utbildningen. Men hur kan det göras effektivt? Finns det goda exempel och hjälpmedel? Hur jobbar olika lärosäten med frågan? Dessa frågor togs upp på erfaträffen och erfarenheter från bland annat MerUt presenterades.

Per Fagrell, verksamhetsansvarig för strategiska partnerskap på KTH, berättade om projektet MerUt och gav exempel från olika lärosäten.

Material från erfaträffen
Presentation från erfaträffen
Inbjudan till erfaträffen

Mer läsning
Mer information om MerUt  
MerUt i samsynswikin
Checklista: MERUT-checklista-externa-intressenter.pdf (k3-projekten.se)