Internationellt arbete


I det internationella arbetet har föreningen främst intresserat sig för kunskap kring hur man i andra länder organiserar, praktiskt arbetar med och utvecklar kunskapsöverföring såväl inom och mellan universitet som mellan universitet och externa organisationer. Syftet är att bidra till att öka erfarenhetsutbyte och samverkan mellan UniLinks medlemmar i Sverige och länder i och utanför EU.

En rad olika aktiviteter med internationell anknytning har anordnats för medlemmarna (se mer nedan). Målsättningen med internationell samverkan är ett ömsesidigt lärande, utbytande av erfarenheter och att etablera kontakter med antingen nätverk liknande UniLink eller direkt med enskilda högskolor och organisationer. UniLinks styrelse välkomnar förslag på aktiviteter som kan gynna föreningen och dess medlemmar.

Om du har förslag på nya aktiviteter eller söker mer information om det internationella arbetet, välkommen att kontakta styrelsen!

   
   Minikonferens med Vetenskap & Allmänhet: "Civic Universitites & Public Engagement" 12 nov 2020
Reserapport Nederländerna 11-13 april 2018
 Reserapport studieresa till Bryssel 17-19 sept 2014
 Reserapport Högskolan i Borås Storbritannien (KTP) 2008
 Reserapport från resa till Storbritannien (KTP) 2007